Archive for the ‘blog’ Category

Bill Gates got CONfused!!! (try this)

September 6, 2007

Subukan. Galing sa di-mapagkakatiwalaang pinagmulan.

Even Bill Gates got CONfused!!! An Indian discovered that nobody can create a FOLDER anywhere on the computer which is named as “CON”. This is something pretty cool.. and unbelievable. At Microsoft, the whole team, including Bill Gates, couldn’t answer why this happened.. Inform your friends, or try it now, it will not create a “CON” folder. Create and rename the New Folder as CON or con.and it wont be accepted!

Advertisements

Ang kwento ng dismayadong SmartBro user

August 30, 2007

Noong Mayo ng 2004 ay nagpakabit kami ng Internet sa Meridian Telekoms, Inc.(na ngayon ay SmartBro) sa pinatayo naming computer shop. Dati kami lang ang mayroong Internet access sa lugar na iyon na iki-natuwa ng marami naming customer. Nung halos unang taon namin naka-connect sa Meridian halos wala kaming prublema sa connection at maganda ang kanilang serbisyo.

Pagkaraan ng ilang buwan ay binili ng Smart ang rights ng Meridian[1], na ibig sabihin nito ay magiging SmartBro na ang aming connection. Isang araw ay tumawag ang Smart sa akin at sinabing papalitan daw nila ang aming antenna ng Canopy (na dati ay Senfar) upang mas mapaganda ang kalidad ng kanilang connection (upgrade daw). Subalit taliwas sa kanilang sinabi ang nangyari. Nakaranas kami ng intermittent connection na tumagal ng halos 3 linggo na naging sanhi ng unang buhos ng pagkalugi ng aming negosyo. Paulit-ulit akong tumawag sa Smart upang i-reklamo ang nasabing prublema. Pagkaraan ng halos 2 linggo ay natugunan na din ang aming hinaing (sa wakas). Ipinabalik ko sa dati naming antenna na Senfar. Sabi ng technician ay balak na daw kasi nilang palitan ang lahat ng Senfar ng Canopy sapagkat tatanggalin na nila ng transmitter na para dito. Naging maganda naman ang connection namin na umabot ng halos isang taon. (more…)

Unang Blog

August 3, 2007

Hello Blogger,

Ito ang aking unang blog. Tungkol ang blog na to sa programming, syensya, teknolohiya, pilosopiya at kung ano-ano pa. May angal?