Archive for September, 2010

CakePHP + jQuery.notifyBar

September 4, 2010

Ang notifyBar ay ginagamit upang magbigay ng impormasyon sa user. Tulad halimbawa pagtapos ng pagsave, sasabihin ng web application sa user kung ito ay matagumpay o may error.

Ipapakita dito kung paano i-setup at paggamit ng jQuery.notifyBar sa Session->flash() ng CakePHP. (more…)

Advertisements