Archive for November, 2008

fdisk

November 23, 2008

Kung nais mong ilista ang mga hardrive na naka install sa iyong motherboard, maari mong i-execute ang command na ito:

sudo fdisk -l

Ang lalabas na resulta ay dipende sa iyong hardware na katulad nito:

Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xe8df87bc

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1    13575  109041156  7 HPFS/NTFS
/dev/sda2      13576    14593   8177085  5 Extended
/dev/sda5  *    13576    14475   7229218+ 83 Linux
/dev/sda6      14476    14593   947803+ 82 Linux swap / Solaris
Advertisements