READ program (Linux)

Ginagamit sa pagkuha ng string user input sa standard stream. Halimbawa ay username and password.

Gamit

Ito ang halimbawa ng pagkuha ng username.

read -p 'Enter your username: ' USERNAME

Maiistore ang nakuhang string sa variable na USERNAME, para makita ang naiistore na value, patakbuhin ang command na `to.

echo $USERNAME

Ang halimbawa naman ng pagkuha ng password. Hindi nito ine-echo ang tinatype na characters sa standard output.

read -p -s 'Enter your password: ' PASSWORD

Subukan i-echo ang naistore na value.

echo $PASSWORD
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: