Ang paggawa ng simpleng HTML

Ang HTML ay isang uri ng lenguaheng markup na ginagamit sa paglipat ng dokumento across Internet gamit ang web browser. Ito ay may kahulugan na Hypertext Markup Language. Maaari ka ding gumawa ng sarili mong HTML gamit ang iyong paboritong text editor tulad ng notepad at makita sa web browser tulad ng Internet Explorer at Mozilla Firefox. Marami ding editor na software na ginagamit para sa pag-edit ng HTML files tulad ng Microsoft FrontPage. Ang artikulong ito ay nagtuturo kung paano ang paggawa ng simpleng webpage.

Ang HTML ay mayroong mga bukas na tag at saradong na tag na naghahati-hati sa bawat sektion ng dokumento upang makagawa ng elemento o elements. Upang lalung mas maintindihan ang kaibahan ng tags at elements, tignan. Ito ang isang simpleng halimbawa ng dokumentong HTML.

<html>
<head>
<title>Ang aking Unang HTML na pahina</title>
</head>
<body>
<h1>Ang aking Unang HTML na pahina</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam eget quam. Sed at augue.
Fusce vulputate interdum nisl. Vestibulum eleifend sollicitudin dolor.
</p>
</body>
</html>

Maari mo itong kopyahin sa Notepad at i-save sa filename na index.html. Buksan ang iyong browser at i-open ang nagawang file.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: