Archive for October, 2007

PHP para sa nagsisimula

October 16, 2007

Ang PHP ay wikang pamprograma na kadalasang ginagamit sa paggawa ng dynamic web page. Ang PHP ay may rekursibong daglat na ang ibig sabihin ay PHP: Hypertext Preprocessor. Para sa pagsetup ng Apache, MySQL at PHP, tignan ang pahina.

Ang PHP code ay nasa loob ng “<?” at “?>”, tinatawag itong PHP tag. Ang nasa labas ng PHP tag ay ilalabas lang sa screen o output stream. Ang nasa loob naman ng PHP tag ay ang PHP code, maaari kang gumawa ng logic sa loob ng tag na ito.

Simpleng halimbawa ng PHP Code

<? echo “Hello World”; ?>

(more…)

Advertisements

Pages: 1 2